Regulamin sklepu internetowego www.trafka.pl

I. Definicje i postanowienia ogólne

§ 1

Spółka cywilna ECO FLOWERS S.C. z siedzibą przy ul. Aleksandrowskiej  67/93 lok. 222, 91-205 Łódź, NIP 9472000851 ,REGON 384501894:

zwani dalej: „Sprzedawcą”, wprowadzają niniejszy regulamin dla sklepu internetowego trafka.pl, w którym pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Konsument” – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu lub zapisała się do newslettera,
 3. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna tutaj.
 4. „Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu,
 5.  „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 6. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej trafka.pl oraz jej podstronach.


§ 2

 1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa na jakich zasadach Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów, które to usługi polegają na zawarciu przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Wszelkie treści prezentowane na stronie lub podstronach Sklepu, a w szczególności reklamy, cenniki, opisy towarów i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania Sprzedawcy ofert.

§ 4

 1. Komputer lub inne urządzenia końcowe Klienta nie muszą spełniać żadnych szczególnych warunków technicznych by Klient mógł korzystać ze Sklepu. Wystarczające są: dostęp do Internetu, posiadanie przez Klienta adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Prawidłowe korzystanie przez Klienta z Konta oraz złożenie zamówienia w Sklepie wymagają włączenia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.

II. Założenie Konta

§ 5

 1. Założenie Konta w Sklepie wymaga zawarcia umowy o założenie Konta. W tym celu osoba, która chce założyć Konto w Sklepie powinna kliknąć w zakładkę „Zaloguj się” znajdującą się w prawym górnym rogu każdej z podstron składających się na Sklep, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza (nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło do Konta). Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.
 3. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
 4. Kliknięcie przycisku „Rejestracja” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 5. Po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, Sprzedawca wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie. Do wiadomości dołączane są Regulamin oraz Polityka.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu 4 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 9 ust. 2-3 stosuje się odpowiednio.
 7. Klient powinien starannie przechowywać dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 8. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia, o czym będzie mowa poniżej.
 9. Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 10. Możliwe jest wypowiedzenie umowy o założenie Konta, zarówno przez Klienta, jak i przez Sprzedawcę:
 1. wypowiedzenie umowy o założenie Konta składane przez Klienta:
  • Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy w dowolnej formie,
  • umowa zostaje rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
 1. wypowiedzenie umowy o założenie Konta składane przez Sprzedawcę:
  • Sprzedawca może złożyć wypowiedzenie wyłącznie wówczas, gdy Sklep kończy działalność lub Klient poda w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacje o charakterze bezprawnym,
  • umowa o założenie Konta w Sklepie wypowiedziana przez Sprzedawcę rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

III. Zakupy w Sklepie

§ 6

 1. Sprzedaż odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta w Sklepie. Zamówienia składać można:
 1. za pośrednictwem wiadomości e-mail: biuro@trafka.pl
 2. za pośrednictwem formularza zakupowego Sklepu (koszyk zakupowy),
 1. Zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. b. i c. można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia, o których mowa w w § 5 ust. 1 lit. a. można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
 2. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują: kosztów przesyłki, kosztów obsługi płatności.
 3. Sprzedawca informuje o możliwości wprowadzenia zmian w asortymencie Sklepu, cen towarów, a także o możliwości wprowadzenia, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/rabatowych. Wprowadzenie wyżej opisanych zmian pozostaje bez wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 4. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 7

 1. W celu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży za pośrednictwem formularza zakupowego Sklepu (koszyk zakupowy) Klient powinien wybrać interesujący go rodzaj towaru na stronie głównej Sklepu.
 2. Następnie Klient powinien wybrać interesujące go towary oraz ich ilość, a następnie kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, znajdujący się przy wybranym przez Klienta towarze.
 3. Po dodaniu do koszyka towarów, jakie Klient chce kupić w Sklepie, Klient automatycznie  zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka. Sprzedawca prosi o dokonanie weryfikacji koszyka.
 4. Towary, które Klient dodał do koszyka nie są zarezerwowane ani zamówione. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, a także dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów lub rezygnacji z dokonywania dalszych zakupów. Dokonane zmiany należy zatwierdzić klikając w przycisk „Zaktualizuj koszyk”.
 5. Na tym etapie Klient ma możliwość skorzystania z przyznanych mu rabatów poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu kodu kuponu rabatowego, a następnie kliknięcie w przycisk „Zastosuj kupon”.
 6. Po weryfikacji koszyka Klient powinien wybrać miejsce dostawy towaru. W tym celu Klient powinien kliknąć w przycisk „Oblicz koszty wysyłki”, a następnie odpowiednio wypełnić pola formularza dostawy. Po zatwierdzeniu danych do wysyłki pojawi się informacja o kosztach dostawy. Możliwa jest aktualizacja danych do wysyłki – w tym celu należy kliknąć w przycisk: „Zmień adres”, wypełnić odpowiednio pola formularza i zatwierdzić  klikając w przycisk „Zaktualizuj”.
 7. Następnie, w celu zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku, Klient powinien kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.  Na tym etapie Klient wskazuje dane niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, to jest: imię, nazwisko, kraj, miasto, adres dostarczenia towarów, numer telefonu, adres e-mail. Klient ma także możliwość wskazania dodatkowych uwag do zamówienia, wpisania kodu kuponu rabatowego (jeśli nie zrobił tego wcześniej), a także aktualizacji sposobu dostawy zamówienia. Po wpisaniu danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności należy kliknąć przycisk: „Kupuję i płacę”.
 8. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć (patrz § 5 ust. 9) lub złożyć zamówienie bez rejestracji, podając w formularzu dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 9. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.
 10. Zabronione jest  zamieszczanie w formularzach treści o charakterze bezprawnym.
 11. Klient może także złożyć zamówienie najeżdżając na zakładkę „Sklep”, a następnie klikając w interesujący go rodzaj towaru. Powyższe otwiera przed Klientem możliwość złożenia zamówienia w każdy ze wskazanych w § 6 ust. 1 Regulaminu sposób. W przypadku chęci złożenia zamówienia  za pośrednictwem formularza zakupowego Sklepu (koszyk zakupowy) należy kliknąć przycisk „Kup teraz”. Postanowienia § 6 ust. 3-8 oraz 10 Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio.
 12. Wskazane przez Klienta towary, w tym te zamieszczone w koszyku zakupowym, wraz ze wskazaniem ich ilości i cen oraz wybranym sposobem dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Uważa się, że Klient składa ofertę zawarcia powyższej umowy z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. W celu potwierdzenia otrzymania oferty od Klienta, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail, w której poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia jego oferty. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Klienta.
 13. Sprzedawca informuje, że w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia może kontaktować się z Klientem telefonicznie, na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia numer telefonu.

III. Dostawa i płatności

§ 8

 1. Sposoby i koszty dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 2. Dostępne są następujące sposoby dostawy: InPost, DPD.
 3. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew bankowy, oraz płatność drogą elektroniczną: Dotpay.
 4. Koszty płatności i dostawy towarów ponosi Klient. Sprzedawca może ustalić, że po przekroczeniu przez Klienta określonego progu cenowego, koszty dostawy pokryje sam Sprzedawca.  Sprzedawca informuje Klienta o sposobach i kosztach dostawy przed zawarciem z Klientem umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku zakupowym Klienta. 

IV. Prawo odstąpienia od umowy

§ 9

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość, bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów. Klient może skutecznie zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, termin do odstąpienia od umowy wygasa.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć wobec Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład na piśmie przesłanym pocztą na adres ul. Aleksandrowska 67/93 lok. 222, 91-205 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: biuro@trafka.pl z dopiskiem odstąpienie).
 3. Konsument może także odstąpić od umowy korzystając z formularza odstąpienia, zamieszczonego poniżej.
 4. Sprzedawca zwraca uwagę, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem 14-dniowego terminu. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 3. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Konsumenta rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi.
 5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

V. Zmiany regulaminu

§ 10

 1. Sprzedawca jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
 1. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
 2. zmian sposobów dostawy lub płatności, zmiany kosztów dostawy lub kosztów płatności,
 3. zmiany formy prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej,
 4. modyfikacji ścieżki zakupowej,
 5. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu – w takim przypadku Regulamin będzie zmieniony jedynie w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 1. Sprzedawca udostępni Klientom informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z propozycją treści nowego Regulaminu nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. W tym celu Sprzedawca może wysłać Klientom posiadającym Konto w Sklepie lub zapisanym do newslettera wiadomość e-mail, w której poinformuje ich o planowanych zmianach. Klient, który otrzymał taką wiadomość, a który nie akceptuje proponowanej treści nowego Regulaminu, może zrezygnować z posiadania Konta w Sklepie składając Sprzedawcy (w dowolnej formie) oświadczenie o cofnięciu zgody na jego otrzymywanie. Jeżeli jednak Klient nie cofnie zgody przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas stanie się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 2. Sprzedawca przypomina, że zgoda na otrzymywanie newslettera może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszej wysyłki newslettera.
 3. Sprzedawca zwraca także uwagę, że zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Sprzedawca przypomina o zakazie dodawania w Sklepie oraz w korespondencji ze Sprzedawcą treści o charakterze bezprawnym.

§ 12

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami (platforma ODR, ADR). W razie problemów zachęcamy do skorzystania z niej.

§ 13

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej trafka.pl