Czym charakteryzuje się rolnictwo konopne ?

Rolnictwo konopne oraz jego różne formy | Indoor | Outdoor | Glasshouse